Kontakt

Sverigekansli

IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking
Sankt Paulsgatan 1, 3 trappor
SE-118 46 Stockholm


Vill du komma i kontakt med oss?

Ring eller maila Anneli Avelin, Beteendevetare och programchef, 073-073 75 01, anneli.avelin@imtr.se

Sociala medier

Följ oss på Facebook. IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande Örjan Wallin, personal och utbildning på Hela Människan.

Ledamot Per Larsson, doktor i rättsvetenskap.

Ledamot Carolina Wennerholm, internationell expert människohandel med uppdrag för Sida, Världsbanken, FN, EU och Danida.

Ledamot. Jessica Bohr. Arbetar på MSB.

Ledamot. André Wedin. Arbetar på Cancerfonden.

Ledamot. Wanjiku Kaime-Atterhög. Forskare Uppsala Universitet.

 

Vill du veta mer eller få närmare kontakt med någon i styrelsen? Kontakta anneli.avelin@imtr.se

Revisor

Auktoriserad revisor, Margareta Forsman, Revisorskompaniet. 08-673 06 40.