Kontakt

Sverigekansli

IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking
Sankt Paulsgatan 1, 3 trappor
SE-118 46 Stockholm
Telefon 08- 640 88 07


Vill du komma i kontakt med oss?

Ring eller maila Anneli Avelin, Beteendevetare och programchef, 073-073 75 01, anneli.avelin@imtr.se

Sociala medier

Följ oss på Facebook. IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking

Vi finns även på Twitter, som: IMTSverige

Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande Örjan Wallin, personal och utbildning på Hela Människan.

Ledamot Agneta Borg, socionom och pensionär. Tidigare chef för prostitutionsgruppen Stockholm.

Ledamot Per Larsson, doktor i rättsvetenskap.

Ledamot Bianca Leidi, fil.mag. socialantropologi och genusvetenskap, utställningsproducent på Världskulturmuseet.

Ledamot Carolina Wennerholm, internationell expert människohandel med uppdrag för Sida, Världsbanken, FN, EU och Danida.

Adjungerad ledamot, Gunnel Svedberg, arbetar på Migrationsverket.

Adjungerad ledamot, Sara Benipoor Näsström, internationell expert inom sexuell och reproduktive hälsa och rättigheter med uppdrag för UNFPA, Sida, Karolinska Institutet WHO Centre, Terrence Higgins Trust och Kings College Hospital NHS.

Adjungerad ledamot. Jessica Bohr. Arbetar på MSB.

Vill du veta mer eller få närmare kontakt med någon i styrelsen? Kontakta anneli.avelin@imtr.se

Revisor

Auktoriserad revisor, Margareta Forsman, Revisorskompaniet. 08-673 06 40.