Kontakt

Sverigekansli

IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking
Sankt Paulsgatan 1, 3 trappor
SE-118 46 Stockholm
Telefon 08- 640 88 07


Program och kanslichef

Anneli Avelin, 073-073 75 01

anneli.avelin@imtr.se

Sociala medier

Vi finns på Facebook, som: IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking

Vi finns även på Twitter, som: IMTSverige

Via dessa informationskanaler kan vi nå ut till fler som är intresserade av det vi gör samt informera om aktuella events eller händelser kopplade till IMT eller andra organisationer/nyheter om människohandel.

Styrelse

Ordförande Örjan Wallin, personal och utbildning på Hela Människan.

Ledamot Agneta Borg, socionom och pensionär. Tidigare chef för prostitutionsgruppen Stockholm.

Ledamot Per Larsson, doktor i rättsvetenskap.

Ledamot Bianca Leidi, fil.mag. socialantropologi och genusvetenskap, utställningsproducent på Världskulturmuseet.

Ledamot Carolina Wennerholm, internationell expert människohandel med uppdrag för Sida, Världsbanken, FN, EU och Danida.

Adjungerad ledamot, Gunnel Svedberg, arbetar på Migrationsverket.

Adjungerad ledamot, Sara Benipoor Näsström, internationell expert inom sexuell och reproduktive hälsa och rättigheter med uppdrag för UNFPA, Sida, Karolinska Institutet WHO Centre, Terrence Higgins Trust och Kings College Hospital NHS.

Adjungerad ledamot. Jessica Bohr. Arbetar på MSB.

Vill du veta mer eller få närmare kontakt med någon i styrelsen? Kontakta anneli.avelin@imtr.se

Revisor

Auktoriserad revisor, Margareta Forsman, Revisorskompaniet. 08-673 06 40.