Det här gör vi

Uppdrag

Vårt viktigaste uppdrag är att ge olika former av stöd till personer som utsatts för människohandel i hela Sverige. Vi samarbetar med socialtjänst, andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen. Vi kan också dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter genom rådgivning och föreläsningar. Vi arbetar också med projekt. Vi genomför särskilda satsningar när vi ser att behov föreligger.

Vad kan vi hjälpa till med?

Stödet ges utifrån individuella behov och kan handla om punktinsatser såsom glasögon, mat, boende, kläder, skor, mediciner, barnkläder, barnutrustning, barnvagnar, dator. Det kan också  röra sig om större insatser såsom rehabilitering, utbildning och psykosocialt stöd i hemland eller i Sverige. Sedan 2014 kan också mammor & pappor delta i en särskild satsning som görs för att skapa vägar till egenförsörjning. Vi hjälper också till med att slussa vidare till rätt myndighet eller instans. 

Vem eller vilka kan vi stödja?

Var och en i Sverige som utsatts för människohandel kan söka hjälp och stöd i den aktuella situationen. Det gäller vuxna och barn som är direkt utsatta. Men det gäller också barn vars föräldrar är eller varit i människohandel. Vår vanligaste målgrupp är mammor med barn. Men vi finns till för alla. Vi prövar varje inkommande ansökan individuellt. Grundprincipen är att vi stödjer individer som är eller varit utsatta för människohandel i Sverige. Vi undersöker alltid om samhället är skyldiga att ge stöd. Vårt stöd är ett komplement till de samhälleliga insatserna. Behovet skall styrkas av ett ombud.

Region

Sverige

 

Särskilda satsningar

2010-2011 genomfördes översynen ”Socialt stöd i återvändandeprocessen till kvinnor/män/flickor/pojkar -brottsoffer för människohandel. En översyn av näringslivets  insatser i Sverige.” Detta med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm och inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (2007/08:167).

2012-2013. Mammor, barn och unga utsatta för människohandel. Kartläggning, föreläsningar och kunskapsspridning. Projektstöd från Gålöstiftelsen.

2014-2016. Vägar till egenförsörjning för mammor, barn och unga utsatta för människohandel. Projektstöd från Gålöstiftelsen.

2015- Nu är arbetet med IMTs fond för barn i människohandel igång på riktigt. På barnkonventionens dag den 20:e november lanserades fonden. Vi hade bjudit in gäster från vårt nätverk, privatpersoner och representanter från näringslivet som alla deltog på lanseringen. IMT behandlar ärenden där vi kommer att betala ut medel till insatser till denna speciellt utsatta gruppen barn som vi kallar ”brottsoffer i andra led”. Det finns mer information under rubriken Aktiviteter och Människohandel.

2016- IMT satsar på att starta upp Unga IMT, en plattform där IMT kommer att sprida sitt budskap på ett bredare sätt, arbeta med projekt som involverar en ny yngre målgrupp. Sanna Larsson som tidigare varit praktikant kommer att arbeta med Unga IMT.

2017. IMT har fått särskilda medel för att hjälpa barn i människohandel. Satsningen beräknas pågå i två år och gör det möjligt för oss att förbättra och stärka vårt stöd till barn och unga. Upptagningsområde: Stockholmsregionen. 

Följ IMTs arbete på Facebook!

Föreläsningar och rådgivning

Välkomna att kontakta oss för föreläsningar om människohandel.

Frivilligorganisationer och myndigheter kan kontakta oss för råd kring enskilda ärenden.

Bilderna ovan är tagna vid lanseringen av IMTs fond för barn i människohandel. 2015-11-20