Ansök så här

Vem kan ansöka?

Till IMT kan var och en i Sverige vända sig, som är eller varit utsatt för människohandel och få hjälp i den aktuella situationen. Vår stöd går oftast till mammor med barn. Ansökan sker via socialtjänst, polis eller annan aktuell myndighet, målsägandebiträde, enskild organisation eller liknande. IMT tar emot ansökningar löpande under året. Enligt stadgarna ges inte stöd i det fall samhället skall ge stöd.

Anvisningar till ansökan

Hur mycket pengar kan ni söka, vilka insatser kan ni söka för. Dessa frågor får du svar på här:

Generellt kan vi säga att stödet ges utifrån individuella behov och kan handla om punktinsatser såsom glasögon, mat, boende, kläder, skor, mediciner, barnkläder, barnutrustning, barnvagnar, dator. Det kan också  röra sig om större insatser såsom rehabilitering, utbildning och psykosocialt stöd i hemland eller i Sverige.

Ansökningsblankett

För att ladda ned ansökningsblanketter kan du göra på följande två vis;
• Ladda ned som PDF-fil, skriv ut och fyll i för hand och skicka sedan ansökan till oss. Klicka här för att ladda ned.
• Ladda ned som Word-fil, fyll i den direkt i datorn och maila/skicka sedan till oss. Klicka här för att ladda ned.

För frågor kontakta oss

IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking
Sankt Paulsgatan 1, 3 trappor
SE-118 46 Stockholm
Mail: anneli.avelin@imtr.se

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar de uppgifter som lämnas i ansökningar.